Izolacja części łączących wytłaczarki Breyer z izolacją aerożelową, rok 2023

Zakres dostawy: Pomiar na miejscu, produkcja i instalacja. Zastosowana izolacja INCOVERS AEROGEL Doskonałe właściwości izolacyjne, grubość zastosowanej izolacji to tylko 10 mm! Współczynnik przewodzenia ciepła tylko 0,04 W/mK w temperaturze 400°C. Tkanina wewnętrzna odporna na temperaturę do 700°C. Tkanina zewnętrzna odporna na temperaturę do 500°C.