Poloautomatické vypytlovací zařízení

Vypytlovací zařízení s výkonem 1 až 4 tuny/hod.

Popis zařízení a jeho funkce

Zařízení obsahuje základní samonosný rám dle rozměrů s výtahem pro zvedání palety se vstupním granulátem. Navezení palety s granulátem se předpokládá pomocí vysokozdvižného vozíku. Vnější rozměry odvislé od základních rozměrů palety vstupního materiálů. Paleta s pytli je polohovatelná pro odebírání v horní úvrati výtahu. Po výjezdu palety do odebíracího místa pro pytle dojde k příjezdu osy a následně k odebrání pomocí greiferu (háky greiferu), které se napíchnou za pomocí pneu-válců do jednotlivých pytlů. Následně paleta polohuje o dráhu zpět na pozici odjetí greiferu s pytli. Osa přejíždí přes řezné kotouče (pohon el. motorem) a přes vyklepávací kotouče (pohon el.motorem). Při přejezdu přes oklepávací kotouče dochází k vyklepávání granulátu do násypky, ze které ústí na dopravník. Teleskopický skluz s možností vibrace pro gravitační posuv materiálu. Skluz polohovatelný mechanicky s aretací polohy k jednotlivým násypkám(5pozic). Koncová pozice osy přejetí je odhazovaní prázdných pytlů, kde se greifer vrací do základní polohy a odhazuje pytle do stanoveného prostoru. Stanice, je ovládaná z ovládacího panelu, kde je možný i ruční pohon a seřízení. Možnost přihlášení do systému přes čipový systém s kompatibilitou docházkového systému. Víceúrovňové ovládání pomocí přihlášení (operátor/seřizovač). Bezpečnost zařízení je řešeno oplocením, mechanickými zámky na polohování plošiny. Plošina uzamknuta ve spodní poloze, tj. pokud není plošina ve spodní pozici, není možné posouvat. Vizualizace řešení návrhu zvedání palet, samotné zvedání pomocí motoru s řetězovým pohonem s příslušným převodovým poměrem a samostatnou mechanickou brzdou(bezpečnost). Takt stroje je navržen na min.4t/hod. Tento takt stroje bude potvrzen po dílčích zkouškách ohledně řezání a otestování materiálů pytlů. Zařízení bude odpovídat požadavkům norem, předpisů a bezpečnosti dle platných zákonů EU/CZ.


Klikněte na odkaz videa

Poloautomatické vypytlovací zařízení